EN

حمل جاده ای

حمل محمولات وارداتی و صادراتی و همچنین محمولات ترافیکی از اروپا , ترکیه , عراق , افغانستان و کشورهای آسیای میانه و بالعکس تحت شرایط :

• تحویل در محل کارخانه (Ex-Work)
• تحویل در محل معین (F.C.A)
• تحویل روی کامیون (F.O.T)

با استفاده از :

کامیون دربست  (F.T.L)
• کامیون گروپاژ  (L.T.L)
• کامیون یخچالی (Reefer)
• کامیون کفی (Flat)
• کامیون کمرشکن و بوژی(Low-Bed)